VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÍN PHÁT Hotline: 0971733965 - Email: luatsutinphat@gmail.com
0971733965
CÔNG LÝ
Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp lao động

Quy định về giải quyết tranh chấp lao động:

(Trích Điều 190 Bộ luật lao động)

Điều 190. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

1. Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

2. Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

3. Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

4. Trường hợp người yêu cầu chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do khác theo quy định của pháp luật mà không thể yêu cầu đúng thời hạn quy định tại Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do đó không tính vào thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

 

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận/Huyện….

 

 

Họ và tên người đề nghị: ………………………………………………………… Năm sinh: …………………….., Giới tính: ………………

Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………

Họ và tên người sử dụng lao động: ………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………….

Tên công ty: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ công ty: ………………………, đường ……………………………………

khu phố ……, phường …………………………….., Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Số điện thoại: ………………………, email: ……………………………………..

Tôi làm việc tại Công ty từ ngày …..… tháng ……. năm 20……

Hợp đồng lao động ký kết từ ngày ……. tháng …... năm 20….... đến ngày….. tháng…… năm 20…., thời hạn hợp đồng là: …..… năm.

Chưa ký kết hợp đồng: …………………………………………………………….

Công việc chính là: ……………………… Mức lương: ………………. đồng/tháng

Tôi trình bài nội dung yêu cầu giải quyết như sau:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Do vậy, nay tôi yêu cầu Công ty phải giải quyết cho tôi các vấn đề sau:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

                                                     

  Ngày …….. tháng ……. năm 20 …..

                                           NGƯỜI YÊU CẦU   

                 (ký, ghi rõ họ và tên)

 

>>> TẢI BIỂU MẪU ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẠI ĐÂY

Thông tin liên lạc để Luật sư phụ trách Văn phòng luật sư tư vấn:

        - Website: www.luatsutinphat.vn

        - E-mail: luatsutinphat@gmail.com

        - Hotline: 0971733965

 

 

KINH DOANH VÀ PHÁP LUẬTBỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘIYOUTUBETẠP CHÍ ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAMĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHVIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAOTÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAOTỔNG CỤC THUẾTỔNG CỤC THI HÀNH ÁNBỘ TƯ PHÁPSỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐKKD)SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINHBÁO CÔNG LYCHÍNH PHỦTẠP CHÍ CỘNG SẢNBỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyrights © 2019 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÍN PHÁT. All rights reserved.
  • Online: 14
  • Thống kê tuần: 177
  • Tổng truy cập: 83608
Hotline: 0971733965
Chỉ đường Zalo Zalo: 0971733965 SMS: 0971733965

Văn phòng luật sư uy tín

Mẫu_đơn_đề_nghị_giải_quyết_tranh_chấp_lao_động