VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÍN PHÁT Hotline: 0971733965 - Email: luatsutinphat@gmail.com Youtube: Luật Sư Tín Phát
0971733965
CÔNG LÝ
Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Câu hỏi:

Công ty tôi 100% vốn Nhà Nước hằng năm có thực hiện công tác sửa chữa các công trình (giá trị xây lắp dưới 01 tỷ) khoảng 10 công trình sửa chữa. Theo quy định phải lập Kế hoạch đấu thầu rồi sẽ thực hiện công tác chỉ định thầu.

Xin hỏi Quý Bộ, việc lập Kế hoạch đấu thầu được thực hiện trong giai đoạn nào vì khi chọn đơn vị tư vấn thiết kế đơn vị tư vấn thiết kế mới lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế dự toán (có giá trị gói thầu để lập kế hoạch đầu tư) do đó bước chỉ định thầu đơn vị tư vấn thiết kế sẽ chưa có kế hoạch đầu tư? và bao nhiêu công trình đều phải lập kế hoạch đầu tư hay chỉ lập kế hoạch đầu tư chung cho cả 10 công trình? Công trình trên bao nhiêu sẽ phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật? (Công ty có những sửa chữa nhỏ chỉ khoản từ 50 triệu trở lên không thuộc trường hợp gói thầu đặc biệt).

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 33 Luật đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước. Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và theo quy mô gói thầu hợp lý. Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 34 Luật đấu thầu, một trong các căn cứ để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và các tài liệu có liên quan. Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật đấu thầu, gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần, khối lượng mua sắm cho một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung.

Theo đó, việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế (lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế, dự toán) và xây dựng gói thầu thực hiện theo quy định nêu trên. Gói thầu có thể bao gồm các hạng mục giống nhau thuộc nhiều công trình, dự án khác nhau. Việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng./.

KINH DOANH VÀ PHÁP LUẬTBỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘILUẬT SƯ TÍN PHÁTTẠP CHÍ ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAMĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHVIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAOTÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAOTỔNG CỤC THUẾTỔNG CỤC THI HÀNH ÁNBỘ TƯ PHÁPSỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐKKD)SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINHBÁO CÔNG LYCHÍNH PHỦTẠP CHÍ CỘNG SẢNBỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyrights © 2019 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÍN PHÁT. All rights reserved.
  • Online: 4
  • Thống kê tuần: 109
  • Tổng truy cập: 111078
Hotline: 0971733965
Chỉ đường Zalo Zalo: 0971733965 SMS: 0971733965

Văn phòng luật sư uy tín TPHCM

Văn phòng luật sư