VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÍN PHÁT Hotline: 0971733965 - Email: luatsutinphat@gmail.com
0971733965
CÔNG LÝ
Mẫu hợp đồng lao động năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên đơn vị: ………………………………………..

   Số: ............... /.................

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:  …………………………………………………………………………….                                

CCCD số: …………………….   Địa chỉ thường trú: ……………………………………………..

Chức vụ:        ……………………………………………………………………………………

Đại diện cho: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở:          ……………………………………………………………………………

Điện thoại:    …………………………………………………………………………………….

 

Và một bên là: Ông/Bà: .......................................................................................................................

Sinh ngày:............................................................................. Tại ....................................................   

Giới tính:………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp:...................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ..........................................................................................................................

Địa chỉ tạm trú:……………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số: ............................. Cấp ngày:..................................... Tại: ...............................

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng theo những điều khoản sau đây:

 

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

1. Loại hợp đồng lao động : ............................................................................................................

2. Từ ngày…….....tháng……….năm………… Đến ngày………. tháng……… năm…….……..

3. Địa điểm làm việc: ……………………………………………………………………………..   

4. Chức vụ chuyên môn:  ...............................................................................................................  

5. Công việc phải làm: ....................................................................................................................

6. Mức lương: ...................................................... VNĐ/tháng.

- Hình thức trả lương : ………………………………………………………………………………

- Thời hạn trả lương: …………………………………………………………………………………

- Phụ cấp lương và các khoản bổ sung: ....................................................................................

7. Chế độ nâng lương:…………………………………………………………………………………….

 

Điều 2: Chế độ làm việc

1. Thời gian làm việc : từ ….giờ…..phút đến ….giờ…..phút, thứ …………. đến thứ ………………...

2. Thời giờ nghỉ ngơi: …………………………………………………………………………………….

3. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động: ………………………………………………………..

4. Điều kiện an toàn lao động-vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động.

I.  Quyền lợi

1. BHXH, BHTN và BHYT:

+ Công ty đóng 17% cho BHXH, 3% cho BHYT và 1% cho BHTN.

+ Người lao động đóng 8%  cho BHXH, 1.5% cho BHYT va 1% cho BHTN.

-  Phương thức đóng, thời gian đóng BHXH, BHTN và BHYT :công ty trích lương của người lao động theo tỷ lệ % quy định và chuyển khoản tổng số tiền phải đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội trước ngày 30 hàng tháng.

2. Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương: 11 ngày lễ, Tết và ngày nghỉ phép năm.

3. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương: theo quy định của công ty.

4. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề:

  1.  
  2.  

5. Tiền lương:

8. Những thoả thuận khác: …………………………………………………………………………………...

II. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy  lao động, an toàn, vệ sinh lao động.

- Bồi thường vi phạm và vật chất: NLĐ vi phạm Nội quy lao động, quy định, quy chế của Công ty, không chấp hành đúng qui trình làm hư hỏng thiết bị đều phải bồi thường thiệt hại cho Công ty do lỗi vi phạm gây ra.

 

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có các quyền hạn sau:

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của công ty.

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…).

  1. Người sử dụng lao động phải có các nghĩa vụ sau:

Điều 5: Điều khoản thi hành:

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước lao động tập thể và bản Nội quy lao động của Công ty.

- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày………tháng……….năm……… 

- Khi có bất cứ thay đổi nào liên quan tới nội dung hợp đồng lao động thì hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động. Nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

- Hợp đồng này được làm tại …………………………………………………………………………….., ngày…….tháng……năm……

 

        NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                            NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Thông tin liên lạc Văn phòng Luật sư B.Đ.S Tín Phát:

        - Website: www.luatsutinphat.vn

        - E-mail: luatsutinphat@gmail.com

        - Hotline: 0971733965

        - Youtube:  Luật Tín Phát Channel

Luật sư chuyên:

- Tư vấn pháp luật: Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp, ...

- Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật: Bào chữa vụ án hình sự, Bảo vệ quyền lợi cho khách hàng...

- Đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

- Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

>>> MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 20121

KINH DOANH VÀ PHÁP LUẬTBỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘIYOUTUBETẠP CHÍ ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAMĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHVIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAOTÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAOTỔNG CỤC THUẾTỔNG CỤC THI HÀNH ÁNBỘ TƯ PHÁPSỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐKKD)SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINHBÁO CÔNG LYCHÍNH PHỦTẠP CHÍ CỘNG SẢNBỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyrights © 2019 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÍN PHÁT. All rights reserved.
  • Online: 13
  • Thống kê tuần: 177
  • Tổng truy cập: 83617
Hotline: 0971733965
Chỉ đường Zalo Zalo: 0971733965 SMS: 0971733965

Mẫu hợp đồng lao động năm 2021

Mẩu_hợp_đồng_lao_động_mới_nhất