VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÍN PHÁT Hotline: 0971733965 - Email: luatsutinphat@gmail.com
0971733965
CÔNG LÝ
Mẫu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động năm 2021

Tên đơn vị: ………………………….

Số: ………………………..

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..,ngày …. tháng…. năm 20…

 

THOẢ THUẬN TẠM HOÃN

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

- Caên cöù theo Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá ………… ñöôïc …….. caáp ngaøy ………;

- Caên cöù Bộ luật lao động năm 2019;

- Căn cứ hợp đồng lao động giữa ……………………. vaø ……………………. ký ngày …………;

- Xét đơn xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động ngày ………… của ………… là ………….

 

NỘI DUNG THỎA THUẬN

 

Điều 1: Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động giữa Công ty………… và Ông/bà………… kể từ ngày ………… đến hết ngày …………, Ông/Bà ………… có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm, tài liệu có liên quan theo sự chỉ đạo của Ông/Baø ………… laø  (chức vụ)………….

Điều 2: Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, Ông/Bà ………… không được hưởng lương, BHXH, BHYT và các chế độ khác từ Công ty …………. Coâng ty có trách nhiệm thanh toán tiền lương và các chế độ khác đối với Ông/Bà ………… nhöõng ngaøy coù laøm vieäc taïi Coâng ty.

Điều 3: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động Ông/Bà ………… phải có mặt tại Coâng ty ………………………….. Trong trường hợp quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động , Ông/bà ………… không có mặt tại Coâng ty ………… mà không có lý do chính đáng thì xử lý theo Luật lao động.

Điều 4: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, Coâng ty ………… có trách nhiệm sắp xếp việc làm đối với Ông/Bà ………… phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và nhu cầu cuûa Coâng ty.

 Trong trường hợp Ông/Bà ………… không đồng ý với sự phân công của Coâng ty …………, hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động.

 

            Người lao động

      Người sử dụng lao động

 

Thông tin liên lạc Văn phòng Luật sư B.Đ.S Tín Phát:

        - Website: www.luatsutinphat.vn

        - E-mail: luatsutinphat@gmail.com

        - Hotline: 0971733965

        - Youtube:  Luật Tín Phát Channel

Luật sư chuyên:

- Tư vấn pháp luật.

- Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

- Đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

- Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

>>> Tải biểu mẫu Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động tại đây

KINH DOANH VÀ PHÁP LUẬTBỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘIYOUTUBETẠP CHÍ ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAMĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHVIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAOTÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAOTỔNG CỤC THUẾTỔNG CỤC THI HÀNH ÁNBỘ TƯ PHÁPSỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐKKD)SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINHBÁO CÔNG LYCHÍNH PHỦTẠP CHÍ CỘNG SẢNBỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyrights © 2019 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÍN PHÁT. All rights reserved.
  • Online: 13
  • Thống kê tuần: 182
  • Tổng truy cập: 83647
Hotline: 0971733965
Chỉ đường Zalo Zalo: 0971733965 SMS: 0971733965

Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Mẫu_tạm_hoãn_hợp_đồng_lao_động