VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÍN PHÁT Hotline: 0971733965 - Email: luatsutinphat@gmail.com Youtube: Luật Sư Tín Phát
0971733965
CÔNG LÝ
Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ:…….

Kính gửi: - Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh.

                         - Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp (Quận/huyện)..................................................

       

      Tên tôi là:........................................................................ sinh ngày ........... /.......... /..................

Số chứng minh nhân dân:..........................................................................................................

         Ngày cấp: ….…/……../….…. nơi cấp:....................................................................................

Chỗ ở hiện nay:......................................................................................................................... ..

Số điện thoại :.............................................................................................................................

Theo Quyết định số.................................... ngày........./......../......... tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp............tháng, kể từ ngày........./........./........... đến ngày…...../........./............ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi thông báo kết quả tìm kiếm việc làm theo quy định, cụ thể như sau:

   (1) Đơn vị thứ nhất (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

   (2) Đơn vị thứ hai (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(…) Tên đơn vị thứ (…): (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Tình trạng việc làm hiện nay:  

         o Không có việc làm. Công việc muốn tìm:...................................................................

         o Có việc làm nhưng chưa giao kết HĐLĐ/HĐLV (ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ, công việc đang làm:         

................................................................................................................................................................

        o Chưa tìm việc làm. Lý do:…………………………………………………………….                             

Tình trạng khác (ốm đau, thai sản, lớn tuổi.).........................................................................                                               

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 

 

         Tp. Hồ Chí Minh, ngày ....... tháng ..... năm 202..

Người thông báo

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Ghi chú:  Người lao động kê khai không đúng sự thật khi thông báo về việc tìm kiếm việc làm thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020 của Chính phủ, bị thu hồi tiền TCTN đã nhậnkhông được bảo lưu thời gian đã đóng BHTN theo quy định tại Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

>>> MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM

 

Thông tin liên lạc Văn phòng Luật sư B.Đ.S Tín Phát:

        - Website: www.luatsutinphat.vn

        - E-mail: luatsutinphat@gmail.com

        - Hotline: 0971733965

 - Youtube:  Luật Tín Phát Channel

Luật sư chuyên:

- Tư vấn pháp luật.

- Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

- Đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

- Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

KINH DOANH VÀ PHÁP LUẬTBỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘILUẬT SƯ TÍN PHÁTTẠP CHÍ ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAMĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHVIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAOTÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAOTỔNG CỤC THUẾTỔNG CỤC THI HÀNH ÁNBỘ TƯ PHÁPSỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐKKD)SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINHBÁO CÔNG LYCHÍNH PHỦTẠP CHÍ CỘNG SẢNBỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyrights © 2019 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÍN PHÁT. All rights reserved.
  • Online: 2
  • Thống kê tuần: 454
  • Tổng truy cập: 103976
Hotline: 0971733965
Chỉ đường Zalo Zalo: 0971733965 SMS: 0971733965

Văn phòng luật sư uy tín TPHCM

Mẫu_thông_báo_về_việc_tìm_kiếm_việc_làm