VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÍN PHÁT Hotline: 0971733965 - Email: luatsutinphat@gmail.com Youtube: Luật Sư Tín Phát
0971733965
CÔNG LÝ
Ủy quyền của Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT trong công ty cổ phần

Câu hỏi: 

Công ty chúng tôi là Công ty cổ phần Tây Hà, HĐQT của Công ty gồm 3 thành viên, trong đó, 1 thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty. Theo những quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, chúng tôi xin kính đề nghị quý cơ quan trả lời giúp chúng tôi 2 vấn đề sau đây:

- Theo quy định về quyền và nghĩa vụ của HĐQT trong công ty chúng tôi giống với quy định từ Điểm a đến Điểm p Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020. Xin hỏi Quý Bộ, HĐQT trong công ty có thể ủy quyền một phần hoặc toàn bộ quyền của mình cho Giám đốc công ty được hay không?

- Theo Điểm b Khoản 9 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên HĐQT có quyền ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT. Xin hỏi Quý Bộ, người được ủy quyền có quyền tự quyết vấn đề biểu quyết được hay không (không phụ thuộc ý chí thành viên HĐQT) trong trường hợp thành viên HĐQT cho phép người ủy quyền làm điều đó?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Luật Doanh nghiệp năm 2020 không quy định về việc Hội đồng quản trị công ty cổ phần ủy quyền một phần hoặc toàn bộ thẩm quyền của mình cho Giám đốc công ty. Đồng thời, Điểm a Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã quy định Giám đốc công ty có quyền và nghĩa vụ “Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị”.

2. Theo quy định tại Khoản 9 Khoản 11 Điều 157 và Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2020, thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần được quyền ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Việc ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị phải tuân thủ quy định của pháp luật dân sự về hợp đồng ủy quyền, thời hạn thực hiện hợp đồng ủy quyền, nội dung các quyền được ủy quyền./.

KINH DOANH VÀ PHÁP LUẬTBỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘILUẬT SƯ TÍN PHÁTTẠP CHÍ ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAMĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHVIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAOTÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAOTỔNG CỤC THUẾTỔNG CỤC THI HÀNH ÁNBỘ TƯ PHÁPSỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐKKD)SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINHBÁO CÔNG LYCHÍNH PHỦTẠP CHÍ CỘNG SẢNBỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyrights © 2019 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÍN PHÁT. All rights reserved.
  • Online: 1
  • Thống kê tuần: 108
  • Tổng truy cập: 111073
Hotline: 0971733965
Chỉ đường Zalo Zalo: 0971733965 SMS: 0971733965

Văn phòng luật sư uy tín TPHCM

Văn phòng luật sư